girtuoklis

girtuoklis
girtuõklis,smob. (2) K, Š; R kas girtauja, dažnai pasigeria: Kursai geria, tas girtuõklis, kurs negeria, tas šykštuoklis J. Tas žmogus koks rijūnas ir vyno girtuoklis NTMt11,19. Už girtuoklio nuejus, nežinosi, kada aušta, kada temsta Prng. Girtuoklio vaikai nuogi Mrk. Girtuokliai nežino, ką daro Rdž. Girtuokliai kvėpuoja kaip kiauros dumplės kalvio Tat. Vienoj parapijoj buvo labai daug girtuoklių BsMtI39. Pragėrei žirgą, nuo žirgo balnelį tu, jaunas berneli, didis girtuokleli KlpD13. Matai, kokia Marė girtuoklė I.Simon.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • girtuoklis — girtuõklis, girtuõklė dkt. Nesusidėk su tuõ girtuokliù, girtuoklè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • girtuoklė — girtuõklis, girtuõklė dkt. Nesusidėk su tuõ girtuokliù, girtuoklè …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kaklas — kãklas sm. (4) 1. SD366, R, K, M, J kūno dalis, jungianti galvą su liemeniu: Ona, apkabinusi tėvo kaklą, pravirko A.Vencl. Nusiprausei burną, o kãklo nenusimazgojai Vb. Jos kãklas ilgas kaip gervės Slm. Tavo kaklas juodas kai iena Tvr. Jo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vilkas — vil̃kas sm. (4) KBII51, K 1. SD1194, SD399, H, R, D.Pošk, Sut, KII360, LsB163, RtŽ, J, LL278, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, LTEXII251 zool. panašus į šunį plėšrus miško žvėris (Canis lupus): Vilkas turi išvaizdą didelio, sauso šunies, kurio uodega yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėjas — sm. (1) K, KGr145, KII5,37, I, LsB309, Š, K.Būg, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ, FzŽ79,384, PolŽ130; SD1192, SD395, Q209, H, R, R76, MŽ, MŽ101, Sut, D.Pošk, N, M, L, LL276, vėjis (1), vėjai pl. (1) 1. oro srovė; oro judėjimas horizontalia kryptimi iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šykštuoklis — šykštuõklis, ė smob. (2) KI437, K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, OGLI384; B471, R140,219,239, RBSir14,3, MŽ293, Q291, Sut, N, BsPII17(Tl), LTR(Jnš) žr. šykštuolis: Šykštuõklis pasivyd sau stukelį duonos KI4. Jis tikras šykštuõklis KII19. Šykštuoklis godus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gribštukas — gribštùkas, gribštùkė dkt. Ji̇̀s girtuõklis, bet ne gribštùkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gribštukė — gribštùkas, gribštùkė dkt. Ji̇̀s girtuõklis, bet ne gribštùkas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasileidęs — pasiléidęs, pasiléidusi dlv. Jõs výras – žmogùs pasiléidęs, girtuõklis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasileidusi — pasiléidęs, pasiléidusi dlv. Jõs výras – žmogùs pasiléidęs, girtuõklis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”